W ramach projektu grantowego „Oferta spędzenia czasu wolnego” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020  zorganizowano zajęcia dla dzieci , młodzieży i seniorów razem dla 20 osób z terenu Gminy Popielów.

Warsztaty obróbki metalu nawiązują do tradycji kowalskich, w każdej miejscowości była kuźnia i kowal. W Popielowie wówczas funkcjonowały trzy kuźnie.

Warsztaty poprowadził kowal posiadający kuźnie obwoźną. Uczestnicy mieli możliwość poznania pracy w kuźni i kolejne etapy pracy z metalem. Warsztaty odbyły się w maju i czerwcu w siedzibie SCKTiR w Popielowie. Odbyło się 12 godzin warsztatów.