“WANDRUSIE” NA XIII DIECEZJALNEJ PIELGRZYMCE ROWERZYSTÓW NA GÓRZE ŚW. ANNY