Karta oceny formalnej wnioskuKarta oceny merytorycznej wniosku Dom kultury +
Regulamin
 , koszty kwalifikowane ,

aplikacja dobra