Od 1 maja 2018 do 31 października  2018 r. Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji realizowało zadanie grantowe pt. “Stare baby wiedzą co w piekle warzą i jedzą”

Zadanie realizowane było w ramach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie  „stare baby wiedzą co w piekle warzą i jedzą” realizowane w ramach projektu grantowego  Promocja obszaru LGD jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujący cel : Promocja obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak poprzez wydanie publikacji

Całkowita wartość działania  8850.00 zł