KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Kaniowie

“Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Kaniowie”

Koszt całkowity operacji: 365 507,99 zł. Kwota pomocy: 166 353,00zł