Dnia 27 lipca w siedzibie Samorzadowego Centrum Kultury , Turystyki i Rekreacji w Popielowie zorganizowana została wystawa przedstawiająca warsztaty „ Od gliny do podkowy” realizowane w ramach projektu grantowego „Oferta spędzenia czasu wolnego” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie  „Od gliny do podkowy” realizowane w ramach projektu grantowego  Oferta Spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.