Informacja nt. znoszenia w gminie Popielów ograniczeń nałożonych w związku z epidemią koronawirusa

Szanowni Mieszkańcy,

Rząd RP wprowadził z początkiem maja 2020 r. II etap znoszenia ograniczeń obowiązujących w związku z epidemią na terenie całego kraju. Mając na względzie, że zniesienie tych ograniczeń w pewnych obszarach pozostawiono do decyzji lokalnych władz samorządowych, a także kierując się przede wszystkim troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Mieszkańców, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące gminy Popielów.

 1. DOTYCZY: OTWARCIA PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY POPIELÓW
  przedszkola na stronę.jpeg
 • Przewidywany termin otwarcia przedszkoli: 18 maja 2020 r. (poniedziałek);
 • Otwarcie przedszkoli dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo w dostępie do przedszkola przysługuje dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Dyrektor placówki wyznaczając maksymalną liczbę dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, będzie kierował się wytycznymi krajowymi w tym zakresie, biorąc pod uwagę również warunki obiektu i możliwości personelu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i pracowników na możliwie najwyższym poziomie.
 1. DOTYCZY: OTWARCIA BOISKA SPORTOWEGO „ORLIK”W POPIELOWIE
  boisko na stronę.jpeg
 • Przewidywany termin otwarcia „Orlika”: 18 maja 2020 r. (poniedziałek);
 • Otwarcie boiska z ograniczeniami. Zasady funkcjonowania obiektu zostaną przedstawione na naszej stronie w najbliższych dniach.
 1. DOTYCZY: OTWARCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ FILII
  bibkoteka na stronę.jpeg
 • Termin otwarcia bibliotek (Biblioteki Gminnej oraz filii w Karłowicach i Starych Siołkowicach):  11 maja 2020 r. (poniedziałek);
 • Dyrektor GBP w Popielowie określi zasady korzystania z zasobów biblioteki gminnej oraz filii odrębnym komunikatem na stronie internetowej: www.bibliotekapopielow.pl

Jednocześnie zaznacza się, że zniesienie powyższych ograniczeń oraz przewidywane terminy ich wprowadzenia uzależnione będą od stopnia zachorowalności na koronawirusa SARS-CoV-2i COVID-19 w Polsce oraz przy zachowaniu standardów sanitarnych zgodnych z Wytycznymi Rady Ministrów i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

Popielów, 5 maja 2020 r.