W niedzielę  17 września zakończyło się szkolenie o weselu śląskim oraz o historii Popielowa, gwarze i stroju ludowym. Spotkanie odbyło się z gościnnym udziałem osób z Tarnowca.

Mieszkańcy Popielowa, Tarnowca oraz goście spędzili niedzielne popołudnie pod znakiem historii Śląska. Wysłuchali kilku wykładów.

Profesor Teresa Smolińska opowiedziała o weselu śląskim, jakie organizowano przed laty. Dyrektor SCKTiR Piotr Szafrański zapoznał słuchaczy z przeszłością popielowskiej wsi, z gwarą i strojem. Oprowadził także chętnych po Izbie Śląskiej.

Zespół „Siołkowiczanki” wykonał parę piosenek w rodzimej gwarze. Pomiędzy wykładami spróbować można było śląskich potraw – kompot z bani, bratkartofle, kasler i wiele innych- przygotowanych przez Związek Kobiet Śląskich, panie z klubu Senior Caffe oraz pracownice Centrum. Natomiast dzieci wykonały plakaty, które przedstawiały ich miejscowości.

Podobne spotkanie odbędzie się w niedzielę (24.09) w Tarnowcu. Członkowie stowarzyszenia „Tarnowiec – wczoraj, dzisiaj i jutro” zadbają o ugoszczenie popielowian po kresowiacku. A wykład wygłosi prof. Stanisław Nicieja.

Projekt zrealizowany został przy współpracy z opolskim Eduko 2017 Edukacja Kulturowa Opolszczyzny. Dofinansowanie pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Tekst : Marcin Luszczyk

Fot. Tadeusz Parcej