Corocznie w grudniu Popielowskie Wandrusie organizują podsumowanie sezonu. Snują również plany na rok następny. W dzisiejszym spotkanie udział brała Pani Wójt Sybilla Stelmach oraz Pani Joanna Widacha-Cichoń Przewodnicząca Rady Gminy. Pani Wójt została oficjalnie przyjęta w szeregi Popieliwskich Wandrusi .