W ramach pierwszej wizyty studyjnej odwiedziliśmyDom Kultury KADR – ( KLASA i OTWARTOŚĆ ) gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach  prowadzonych przez Agnieszkę Świątecką i Małgorzatę Pankowską z Ośrodka KARTA , które dotyczyły archiwów społecznych i pracy z fotografiami.Alicja Gluza opowiewdziała nam o ciekawym projekcie i konkursie historycznym „Rówieśnicy Niepodległej”. Przedstawiono nam dobre praktyki (animacyjne) Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, w tym fantastyczny projekt społecznego archiwum wspomnień i zdjęć, Muranoteka.

Służewski Dom Kultury to kolejne miejsce, które odiwiedziliśmy podczas wyjazdu. Zielony zakątek (PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ) stylizowany na wiejskie siedlisko po, którym oprowadziła nas Pani Dyrektor Ewa Willmann .Przemierzyliśmy ekologiczny ogródek edukacyjny i pobliski plac zabaw, pogłaskaliśmy kozy i spontanicznie wzięliśmy udział w wernisażu młodej artystki.

Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce” – ( KONSEKWENCJA )  –  budowanie oferty kulturalnej według określonego klucza. Dzień ten zaczęliśmy od spotkania z Karolem Regulskim, menedżerem Dobrego Miejsca, który pokrótce opowiedział nam, jakie działania prowadzi ich katolicki ośrodek kultury ( pokazy filmowe i znany muzyczny Przegląd Chrześcijańskie Granie )

( AKCEPTACJA )Warszawa – spektakl Teatru 21, którego aktorami są osoby z zespołem Downa i osoby ze spektrum autyzmu. Spektakl zatytułowany „Ja jestem ja” zrobił na wszystkich wielkie wrażenie.

Dom Kultury „Dorożkarnia” – (PASJA i MISJA ).  Pani Dyrektor Anna Michalak-Pawłowska i Pracownicy Dorożkarni oprowadzili nas po wszystkich, najmniejszych nawet zakątkach budynku i ofiarowali nam zastrzyk dobrej energii oraz kolejną, dużą dawkę wiedzy i inspiracji.

Ostatnie warsztaty odbyły się w nowoczesnej siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) – (JĘZYK/KOD )  oraz  (PRACA U PODSTAW ). Tu dr Karol Jachymek z Uniwersytetu SWPS uwrażliwiał nas na temat kodów kultury, a następnie pracownicy FINA – Agata Sotomska, Ewa Korzeniowska i Grzegorz Krause – opowiedzieli o swoich licznych projektach związanych z mediami, filmem, edukacją filmową i okołofilmową.