Nasze Centrum dostało się do elitarnej grupy 50 domów kultury w kraju, które biorą udział w projekcie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017. Projekt składa się z II cz. ,  w pierwszej przeprowadzone będą badania wśród naszych mieszkańców, podczas których zapytamy jaką macie wizję działalności Domu Kultury – co ma się dziać.

W drugiej części rozpisany będzie mini konkurs na Wasze pomysły, mamy na to 22 tyś zł. Wkrótce ruszamy z kampanią informacyjną i spotkaniami, bierzcie w nich udział bardzo nam na tym zależy. Każdy pomysł jest ważny i może wpłynąć na działalność Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.

Terminarz spotkań :

20 kwietnia Dom Kultury w Popielowie godz. 17.00

Dom Kultury w Karłowicach godz. 19.30

24 kwietnia Świetlica Wiejska w Starych Siołkowicach godz. 11.15

25 kwietnia Dom Kultury w Popielowie godz. 18.00

26 kwietnia Dom Kultury w Karłowicach godz. 18.00

Dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017