KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Autor: SCKTiR

Projekty

Zaproś nas do siebie – Masters 

Nasze Centrum Kultury wraz z Dobrodzieńskim Ośrodkiem Kultury złożyło wniosek do Narodowego Centrum Kultury celem przeprowadzenia wizyty studyjnej. W skali kraju zostały wybrane dwa miejsca, Popielów-Dobrodzień , oraz Słupsk. https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury/aktualnosci-i-szkolenia/opolska-podroz-w-czasie?fbclid=IwAR206pASLiuXQ0Ec38bNIXXFvqu0kCnRtpc8w2IIOyXtUIkBmgAOYErswNw…