Styczeń 2012

Studio Piosenki

Studio Piosenki działa od 2011 roku przy SCKTiR w Popielowie

Uczniowie na zajęciach mają możliwość rozwijać swoje zdolności muzyczne w zakresie …